عزاداران حسینی | خبر معتبر
جامعه مدنیِ مذهبی ما در مسئولیت ‌پذیری، خوش درخشید ۱۰ شهریور ۱۳۹۹
رئیس جمهور:

جامعه مدنیِ مذهبی ما در مسئولیت ‌پذیری، خوش درخشید

رئیس‌جمهور در پیامی آورده است: جامعه‌ مدنیِ مذهبی ما، در دیگرخواهی، رواداری و مسئولیت ‌پذیری، خوش درخشید و این بی‌گمان سرمایه‌ای برای آینده‌ی ایران است.