عزاداری امام محمد باقر | خبر معتبر
آئین عزاداری شهادت امام محمد باقر (ع) در ورامین برگزار شد ۰۷ مرداد ۱۳۹۹
با رعایت پروتکل های بهداشتی؛

آئین عزاداری شهادت امام محمد باقر (ع) در ورامین برگزار شد

آئین عزاداری شهادت امام محمد باقر (ع) با رعایت پروتکل‌های بهداشتی در ورامین برگزار شد.