عزل و نصب | خبر معتبر
عزل و نصب مدیران دستگاه‌های اجرایی استان تهران با نظر استاندار انجام شود ۰۶ شهریور ۱۳۹۹
معاون استاندار:

عزل و نصب مدیران دستگاه‌های اجرایی استان تهران با نظر استاندار انجام شود

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری تهران گفت: عزل و نصب‌های مدیران دستگاه‌های اجرایی حتماً با نظر استاندار تهران انجام شود.