عضو شورا آبسرد | خبر معتبر
دستگیری یک عضو شورا ۶  و یک پیمانکار و ۶ تن از پرسنل شهرداری آبسرد ۲۶ آذر ۱۳۹۹
دادستان دماوند:

دستگیری یک عضو شورا ۶ و یک پیمانکار و ۶ تن از پرسنل شهرداری آبسرد

دادستان عمومی و انقلاب دماوند از دستگیری یک عضو شورا ۶ پرسنل و یک پیمانکار شهرداری آبسرد خبر داد و گفت: در مجموع هشت نفر در این خصوص در روز جاری دستگیر شدند.