عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران | خبر معتبر
فیزیوتراپی درمان اصلی ارتروز زانو ۲۷ بهمن ۱۳۹۹
عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران:

فیزیوتراپی درمان اصلی ارتروز زانو

عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران، در خصوص روش‌های پیشگیری از بروز آرتروز زانو و درمان این عارضه با فیزیوتراپی توضیح داد.