عضو هیئت رئیسه مجلس | خبر معتبر
باید به شأنیت مجلس توجه کنیم ۱۴ بهمن ۱۳۹۹
عضو هیئت رئیسه مجلس:

باید به شأنیت مجلس توجه کنیم

عضو هیئت رئیسه مجلس گفت:کمیسیون تلفیق بودجه را اصلاح کرده و بر اساس قانون اساسی باید رئیس جمهور پاسخگوی مجلس باشد.