علت اختلال در خط های موبایل | خبر معتبر
حفاری غیرمجاز در منطقه جاجرود ۲۷ آبان ۱۳۹۹
علت اختلال تلفن‌های همراه ،

حفاری غیرمجاز در منطقه جاجرود

حفاری غیرمجاز در منطقه جاجرود علت اختلال تلفن‌های همراه در شرق استان تهران شده بود.