علیخانیان | خبر معتبر
نوسازی ۱۱ واحد مسکونی در دو روستای بخش مرکزی پیشوا ۲۸ دی ۱۳۹۹
در جلسه مسئولین شهرستانی؛

نوسازی ۱۱ واحد مسکونی در دو روستای بخش مرکزی پیشوا

معاون بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن استان تهران به همراه بخشدار مرکزی و رئیس بنیاد مسکن طی نشستی مشکلات بافت فرسوده روستاهای بخش مرکزی شهرستان پیشوا را بررسی کردند.