علیرضا آقاجری | خبر معتبر
بازداشت کارمند شرکت عمران پردیس با ۳۰ شاکی/ هفت سال زندان در انتظار فرد متخلف ۰۲ مرداد ۱۳۹۹
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان پردیس خبر داد؛

بازداشت کارمند شرکت عمران پردیس با ۳۰ شاکی/ هفت سال زندان در انتظار فرد متخلف

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان پردیس از بازداشت کارمند شرکت عمران پردیس با ۳۰ شاکی خبر داد و گفت: فرد متخلف به هفت سال حبس محکوم شده است.