علیرضا صدرایی | خبر معتبر
پلمب ۱۶ تالار و ۳ کارگاه در شهرری ۳۰ تیر ۱۳۹۹
پس از دریافت اخطارهای مکرر انجام گرفت؛

پلمب ۱۶ تالار و ۳ کارگاه در شهرری

مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان ری گفت: در یک ماه گذشته ۱۴ تالار پذیرایی و ۳ کارگاه پس از دریافت اخطاریه پلمب شدند.