علیرضا نیکوی متین | خبر معتبر
با فرار مالیاتی به شدت برخورد می‌شود ۲۰ مرداد ۱۳۹۹
مدیر کل امور مالیاتی جنوب استان تهران؛

با فرار مالیاتی به شدت برخورد می‌شود

مدیرکل امور مالیاتی جنوب استان تهران گفت: به منظور تحقق عدالت در جامعه، با فرار مالیاتی به شدت برخورد می‌شود.