علی امام | خبر معتبر
پروژه قطار ملی ۴۷ درصد پیشرفت دارد ۲۱ مرداد ۱۳۹۹
حناچی؛

پروژه قطار ملی ۴۷ درصد پیشرفت دارد

پیروز حناچی شهردار تهران با اشاره به تلاش ها برای بومی سازی قطارهای مترو گفت: پروژه قطار ملی تاکنون ۴۷ درصد پیشرفت داشته است.