علی اکبر آشوری مدیر مرکز مدیریت راه‌ها | خبر معتبر
کاهش ۱.۳ درصدی تردد ها نسبت به روز قبل/ وضعیت ترافیکی جاده های پر تردد ۱۸ بهمن ۱۳۹۹
مدیر مرکز مدیریت راه‌ها خبر داد؛

کاهش ۱.۳ درصدی تردد ها نسبت به روز قبل/ وضعیت ترافیکی جاده های پر تردد

مدیر مرکز مدیریت راه‌ها با اشاره به ترافیک سنگین در محور چالوس مسیر شمال به جنوب، از ترافیک سنگین در محور هراز مسیر جنوب به شمال محدوده پلور و ترافیک نیمه سنگین مسیر شمال به جنوب هراز محدود مبارک آباد خبر داد.