علی اکبر میرزاخانی | خبر معتبر
زمان رسیدگی به پرونده های کیفری در ورامین از زمان استاندارد کمتر است ۰۶ تیر ۱۳۹۹

زمان رسیدگی به پرونده های کیفری در ورامین از زمان استاندارد کمتر است

رئیس دادگستری شهرستان ورامین گفت: زمان رسیدگی به پرونده های کیفری در ورامین از زمان استاندارد کمتر است.