علی تاجیک مدیر تانیا | خبر معتبر
اینجا مهربانی در جریان است/توزیع هر روزه بیش از ۲ هزار ماسک رایگان در ورامین ۱۹ اسفند ۱۳۹۸

اینجا مهربانی در جریان است/توزیع هر روزه بیش از ۲ هزار ماسک رایگان در ورامین

همزمان با افزایش مبتلایان به ویروس کرونا در این روزها و با توجه با وجود افرادی سودجو که در این برهه زمانی از ناراحتی و دگرگونی مردم لذت می برند هنوز انسان هایی هستند که بدون هیچ چشم داشتی اقدام به تولید ماسک کرده و آن را به صورت رایگان بین عموم مردم توزیع می […]