علی خورشیدی | خبر معتبر
علی خورشیدی مداح و ذاکر اهل بیت به کما رفت ۰۴ اسفند ۱۳۹۹

علی خورشیدی مداح و ذاکر اهل بیت به کما رفت

علی خورشیدی، مداح پیشکسوت و پیرغلام قمی که ۳۰ سال در مسجد جمکران دعای توسل خواند، از دیشب به حالت اغما رفت.