علی قربانی | خبر معتبر
۵۸۱۱ پروژه عمرانی توسط دهیاری ها افتتاح شد ۲۰ بهمن ۱۳۹۹
معاون امور دهیاری‌های کشور خبر داد؛

۵۸۱۱ پروژه عمرانی توسط دهیاری ها افتتاح شد

۵۸۱۱ پروژه عمرانی و خدماتی توسط دهیاری‌ها در دهه فجر با صرف اعتبار ۱,۱۶۷ میلیارد تومان افتتاح شد.