علی گلستانی | خبر معتبر
اقدامات آبخیزداری در حوزه آبخیز«توچال»پاکدشت آماده بهره برداری شد ۱۹ مرداد ۱۳۹۹
رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری پاکدشت:

اقدامات آبخیزداری در حوزه آبخیز«توچال»پاکدشت آماده بهره برداری شد

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری پاکدشت گفت: اقدامات آبخیزداری که با هدف کنترل سیل و رسوب در حوزه آبخیز «توچال» پاکدشت به مرحله اجرا درآمده بود، آماده بهره برداری شده است.

۲ هزار هکتار از مراتع پاکدشت زیر پوشش عملیات بیولوژیکی قرار گرفت ۰۶ مرداد ۱۳۹۹
با هدف تقویت پوشش گیاهی؛

۲ هزار هکتار از مراتع پاکدشت زیر پوشش عملیات بیولوژیکی قرار گرفت

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری پاکدشت گفت: با هدف تقویت پوشش گیاهی و احیای مراتع، ۲ هزار هکتار از مراتع حوزه آبخیز پاچالک این شهرستان زیر پوشش عملیات بیولوژیکی قرار گرفته است.

احداث ۱۱۰۰ سازه آبخیزداری مانع وقوع سیل‌های مخرب درپاکدشت شده است ۳۰ تیر ۱۳۹۹
رئیس ادارۀ منابع طبیعی و آبخیزدای پاکدشت؛

احداث ۱۱۰۰ سازه آبخیزداری مانع وقوع سیل‌های مخرب درپاکدشت شده است

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری پاکدشت گفت: احداث ۱۱۰۰ سازه آبخیزداری مانع وقوع سیل‌های مخرب در پاکدشت شده است.