عملیات بیولوژیکی | خبر معتبر
۲ هزار هکتار از مراتع پاکدشت زیر پوشش عملیات بیولوژیکی قرار گرفت ۰۶ مرداد ۱۳۹۹
با هدف تقویت پوشش گیاهی؛

۲ هزار هکتار از مراتع پاکدشت زیر پوشش عملیات بیولوژیکی قرار گرفت

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری پاکدشت گفت: با هدف تقویت پوشش گیاهی و احیای مراتع، ۲ هزار هکتار از مراتع حوزه آبخیز پاچالک این شهرستان زیر پوشش عملیات بیولوژیکی قرار گرفته است.