عیدغدیر | خبر معتبر
در یک سال گذشته هیچ واحد تولیدی در سالاریه تعطیل نشده است ۲۰ مرداد ۱۳۹۹
مدیر عامل شهرک صنعتی سالاریه ورامین:

در یک سال گذشته هیچ واحد تولیدی در سالاریه تعطیل نشده است

مدیر عامل شهرک صنعتی سالاریه گفت: در حال حاضر از ۴۰۰ واحد تولیدی بیش از ۲۰۰ واحد فعال و نیمه فعال است و برای ۲۵۰۰ نفر به طور مستقیم اشتغال زایی ایجاد کرده است.