عیدی نقدی دولت به مردم | خبر معتبر
عیدی نقدی روحانی به مردم ۰۵ اسفند ۱۳۹۹
همزمان با اخرین نوروز دولت روحانی؛

عیدی نقدی روحانی به مردم

برخی از گمانه‌زنی‌های تایید نشده حاکی از این است که شاید در اسفند امسال دولت روحانی این عیدی را به شکل نقدی و در حد ۲۰۰ هزار تومان پرداخت کند.