عید قربان | خبر معتبر
نقشه های شوم دشمنان همواره با حضور مردم در صحنه خنثی شده است ۱۰ مرداد ۱۳۹۹
امام جمعه موقت ورامین:

نقشه های شوم دشمنان همواره با حضور مردم در صحنه خنثی شده است

امام جمعه موقت ورامین گفت: نقشه های شوم دشمنان همواره با حضور مردم در صحنه خنثی شده است.

ذبح دام عید قربان در ورامین فقط در کشتارگاه خورین انجام می‌شود ۰۶ مرداد ۱۳۹۹
رئیس شبکۀ دامپزشکی ورامین؛

ذبح دام عید قربان در ورامین فقط در کشتارگاه خورین انجام می‌شود

رئیس شبکه دامپزشکی ورامین گفت: به منظور رعایت پروتکل‌های بهداشتی و جلوگیری از اجتماع مردم در ورامین، خدمات مربوط به عرضه و ذبح دام در روز عید سعید قربان فقط در کشتارگاه خورین انجام می‌شود.