عیسی وحدت جوان | خبر معتبر
چرا «پاک‌آیین» پیروز نهایی و نماینده مدیران مسئول می‌شود؟ ۱۷ آبان ۱۳۹۹
یادداشت،

چرا «پاک‌آیین» پیروز نهایی و نماینده مدیران مسئول می‌شود؟

علی‌رضا مهدی‌زاده مدیرمسئول پایگاه اطلاع‌رسانی راوی امروز با 30 سال سابقه حرفه‌ای رسانه، تحلیلی درخصوص هجدهمین انتخابات نماینده مدیران مسئول در هیئت نظارت بر مطبوعات ارائه کرده است که می خوانید.