غلامحسینن هاشمیه | خبر معتبر
در سال جهش تولید به ندای رهبرمان لبیک گفته ایم/ ظرفیت ها را به دوبرابر رسانده ایم ۰۱ شهریور ۱۳۹۹
مدیر عامل شهرک صنعتی سالاریه:

در سال جهش تولید به ندای رهبرمان لبیک گفته ایم/ ظرفیت ها را به دوبرابر رسانده ایم

مدیر عامل شهرک صنعتی سالاریه ورامین خطاب به آمریکا و ایادی داخلی و خارجی گفت:مارا تهدید نکنید ، ما پیرو مکتب حاج قاسم هستیم