غلامحسین هاشمیه | خبر معتبر
حل مشکلات واحدهای صنعتی شهرک صنعتی سالاریه ورامین / به داد تولیدکنندگان برسید ۱۹ شهریور ۱۳۹۹
در گفتگویی مطرح شد،

حل مشکلات واحدهای صنعتی شهرک صنعتی سالاریه ورامین / به داد تولیدکنندگان برسید

مدیرعامل شهرک صنعتی سالاریه ورامین گفت: اختصاص بخشی از ارزش افزوده به صنعت ، منجر به تحول بنیادی در ادامه حیات و روند روبه رشد شرکت های خدمات رسان خواهد شد.

در یک سال گذشته هیچ واحد تولیدی در سالاریه تعطیل نشده است ۲۰ مرداد ۱۳۹۹
مدیر عامل شهرک صنعتی سالاریه ورامین:

در یک سال گذشته هیچ واحد تولیدی در سالاریه تعطیل نشده است

مدیر عامل شهرک صنعتی سالاریه گفت: در حال حاضر از ۴۰۰ واحد تولیدی بیش از ۲۰۰ واحد فعال و نیمه فعال است و برای ۲۵۰۰ نفر به طور مستقیم اشتغال زایی ایجاد کرده است.