غیر مجاز | خبر معتبر
جمع‌آوری ۶۰ واحد تفکیک زباله غیرمجاز در کهریزک ۱۸ خرداد ۱۳۹۹

جمع‌آوری ۶۰ واحد تفکیک زباله غیرمجاز در کهریزک

رئیس اداره محیط زیست شهرستان ری گفت: همزمان با هفته محیط زیست مراکز غیرمجاز بازیافت زباله در بخشهای خاوران و کهریزک جمع‌آوری و واحدهای صنعتی به صورت ویژه پایش می‌شوند.