فاز هشت | خبر معتبر
رقم اولیه طرح ملی مسکن هر سرپرست خانوار ۴۰ میلیون تومان می باشد ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۹

رقم اولیه طرح ملی مسکن هر سرپرست خانوار ۴۰ میلیون تومان می باشد

مدیر عامل شرکت عمران شهر جدید پردیس گفت: متقاضیان طرح ملی مسکن در این شهر باید ۴۰ میلیون تومان به عنوان آورده اولیه اجرای این طرح را به شماره حساب اعلام شده واریز کنند.