فاطمه رهبر | خبر معتبر
قانون درباره جایگزین منتخبان درگذشته مجلس چه می‌گوید؟ ۱۸ اسفند ۱۳۹۸

قانون درباره جایگزین منتخبان درگذشته مجلس چه می‌گوید؟

پس از درگذشت «رمضانی‌دستک» منتخب مردم آستانه اشرفیه و «فاطمه رهبر» منتخب مردم تهران در مجلس یازدهم این سوال ایجاد شده است: سازوکار جایگزینی منتخبان فقید مردم چگونه خواهد بود؟ به گزارش خبرمعتبر- پس از درگذشت «رمضانی‌دستک» منتخب مردم آستانه اشرفیه در دوره یازدهم و متاسفانه درگذشت «فاطمه رهبر» منتخب مردم تهران در مجلس یازدهم […]