فاطمه زرین آمیزی | خبر معتبر
تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد در رشته های پیراپزشکی ۲۵ بهمن ۱۳۹۹
تصویب شد؛

تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد در رشته های پیراپزشکی

سخنگوی سازمان سنجش آموزش کشور از مصوبه شورای سنجش و پذیرش دانشجو در خصوص تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد در رشته های پیراپزشکی کنکور ۹۹ خبر داد.