فبلتر | خبر معتبر
ضرورت تقویت پیام رسان های داخلی ۰۵ مهر ۱۳۹۹
عضو کمیسیون عالی امنیت فضای مجازی کشور عنوان کرد؛

ضرورت تقویت پیام رسان های داخلی

عضو کمیسیون عالی امنیت فضای مجازی با اشاره به ضرورت تقویت پیام رسان های داخلی گفت: فعالان فضای مجازی هوشیار عمل کنند.