فدراسیون گلف | خبر معتبر
چهارمین دوره مسابقات مینی گلف جام سلامت ۱۸ بهمن ۱۳۹۹

چهارمین دوره مسابقات مینی گلف جام سلامت

چهارمین دوره مسابقات مینی‌گلف جام سلامت در باشگاه مینیاتور پارک ملت برگزار خواهد شد.