فرش گل | خبر معتبر
فرش گل در پارک جنگلی و کمربندی جنوبی قرچک گسترده شد ۰۶ آبان ۱۳۹۹
شهردار:

فرش گل در پارک جنگلی و کمربندی جنوبی قرچک گسترده شد

شهردار قرچک گفت: فرش گل های منقش به اشکال ایرانی-اسلامی در پارک جنگلی و حاشیه کمربندی جنوبی (شهید علیزاده) گسترده شد.