فرمانداران استان تهران | خبر معتبر
امکان تغییر یکی دیگر از فرمانداران استان تهران ۲۶ آذر ۱۳۹۹
معاون استاندار:

امکان تغییر یکی دیگر از فرمانداران استان تهران

معاون استاندار تهران گفت: امکان تغییر یکی دیگر از فرمانداران استان تهران نیز وجود دارد.