فرماندارا وشان فشم | خبر معتبر
شهردار جدید اوشان، فشم معرفی شد ۱۳ مرداد ۱۳۹۹
باحضور جمعی از مسئولین؛

شهردار جدید اوشان، فشم معرفی شد

"رضا ریاحی" ظهر دوشنبه با حضور مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری به عنوان شهردار اوشان، فشم، میگون معرفی شد.