فرمانداری ری | خبر معتبر
طرح ساماندهی دام فروشان غیرمجاز روستای «گلحصار» اجرا شد ۱۶ مهر ۱۳۹۹
بخشدار کهریزک:

طرح ساماندهی دام فروشان غیرمجاز روستای «گلحصار» اجرا شد

ری- طرح ساماندهی و اجرای احکام دام فروشان غیرمجاز روستای« گلحصار » با حضور عوامل قضایی اجرا شد.