فرمانداری شمیرانات | خبر معتبر
متخلفین ساخت و سازهای غیرمجاز شمیرانات حاشیه امنی نخواهند داشت ۱۲ تیر ۱۳۹۹
فرماندار شمیرانات:

متخلفین ساخت و سازهای غیرمجاز شمیرانات حاشیه امنی نخواهند داشت

فرماندار شمیرانات گفت: متخلفین ساخت و سازهای غیرمجاز شمیرانات حاشیه امنی نخواهند داشت.