فرماندار شمیرانات | خبر معتبر
مدارس شهرک های قائم و محلاتی نیاز به نوسازی دارد ۲۶ بهمن ۱۳۹۹
فرماندار شمیرانات؛

مدارس شهرک های قائم و محلاتی نیاز به نوسازی دارد

فرماندار شمیرانات گفت: سهم آموزش و پرورش از عوارض شهرداری مناطق باید به آموزش و پرورش شمیرانات واریز شود.

شمیرانات به دلیل جایگاه گردشگری نیاز به تامین زیرساخت ها دارد ۲۲ مرداد ۱۳۹۹
فرماندار شمیرانات؛

شمیرانات به دلیل جایگاه گردشگری نیاز به تامین زیرساخت ها دارد

فرماندار شمیرانات گفت: شمیرانات به دلیل جایگاه گردشگری نیاز به تامین زیرساخت ها دارد.

خبرنگاران را مشاوران امین خود می‌دانیم ۲۲ مرداد ۱۳۹۹
فرماندار شمیرانات؛

خبرنگاران را مشاوران امین خود می‌دانیم

فرماندار شمیرانات گفت: ما خبرنگاران را مشاوران امین خود می‌دانیم و از مدیران شهرستان نیز خواسته‌ایم ضمن تکریم اصحاب رسانه ارتباط خوب و حرفه‌ای با آنان داشته باشند چرا که این قشر چشم بینا، گوش شنوا و زبان گویای شهروندان جامعه که مسئولان در قبال آنها وظیفه دارند، تلقی می‌شوند.

متخلفین ساخت و سازهای غیرمجاز شمیرانات حاشیه امنی نخواهند داشت ۱۲ تیر ۱۳۹۹
فرماندار شمیرانات:

متخلفین ساخت و سازهای غیرمجاز شمیرانات حاشیه امنی نخواهند داشت

فرماندار شمیرانات گفت: متخلفین ساخت و سازهای غیرمجاز شمیرانات حاشیه امنی نخواهند داشت.