فرماندار پشوا | خبر معتبر
ضرورت ارتقا مهارت‌آموزی به جامعه هدف بهزیستی در پیشوا ۱۴ مرداد ۱۳۹۹
فرماندار پیشوا تاکید کرد؛

ضرورت ارتقا مهارت‌آموزی به جامعه هدف بهزیستی در پیشوا

فرماندار‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ پیشوا بر ضرورت ارتقا مهارت‌آموزی به جامعه هدف بهزیستی در این شهرستان تاکید کرد.