فرمانده انتظامی شهرستان قرچک | خبر معتبر
کشف اقلام دارویی به ارزش بیش از ۵۱ میلیارد ریال ۲۱ آبان ۱۳۹۹
فرمانده انتظامی شهرستان قرچک:

کشف اقلام دارویی به ارزش بیش از ۵۱ میلیارد ریال

فرمانده انتظامی شهرستان قرچک از کشف اقلام دارویی به ارزش بیش از ۵۱ میلیارد ریال در این شهرستان خبر داد.