فرمانده انتظامی شهرستان نیشابور | خبر معتبر
شرور های نیشابوری در عملیات غافلگیرانه ای دستگیر شدند ۰۴ اسفند ۱۳۹۹
دستگیر شدند؛

شرور های نیشابوری در عملیات غافلگیرانه ای دستگیر شدند

فرمانده انتظامی شهرستان نیشابور از شناسایی و دستگیری مخلان نظم و امنیت متواری و تحت تعقیب در این شهرستان خبر داد.