فرمانده سپاه بهارستان | خبر معتبر
رزمایش کمک مؤمنانه با حفظ عزّت و کرامت نیازمندان در بهارستان برگزار می‌شود ۳۰ فروردین ۱۳۹۹

رزمایش کمک مؤمنانه با حفظ عزّت و کرامت نیازمندان در بهارستان برگزار می‌شود

فرمانده سپاه شهرستان بهارستان با اشاره به برگزاری رزمایش کمک مؤمنانه در این شهرستان گفت: تمام سعی بر این است که کمک‌‌ها واقعاً مؤمنانه و براساس رعایت عزّت نفس افراد باشد.