فرمانده سپاه و فرمانده بسیج کارگران و کارخانجات ورامین | خبر معتبر
آیت الله رئیسی برای حل مشکلات کارخانه قند و کارخانه شیر وارنا هیئت ویژه منصوب کند ۱۴ بهمن ۱۳۹۹
امام جمعه موقت ورامین:

آیت الله رئیسی برای حل مشکلات کارخانه قند و کارخانه شیر وارنا هیئت ویژه منصوب کند

ورامین- امام جمعه موقت ورامین با انتقاد از مشکلات دو کارخانه بزرگ ورامین گفت: آیت الله رئیسی برای حل مشکلات کارخانه قند و کارخانه شیر وارنا هیئت ویژه منصوب کند.