فرمانده مبارزه با تروریسم | خبر معتبر
شراکت اروپایی ها در ترور سردار سلیمانی ۰۳ اسفند ۱۳۹۹
دبیر ستاد حقوق بشر ایران خبر داد؛

شراکت اروپایی ها در ترور سردار سلیمانی

دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران اظهار داشت: اروپایی ها در ترور سردار سلیمانی شریکند، چرا که در قبال ترورِ "مدافع حقوق ملت‌های منطقه" و "فرمانده مبارزه با تروریسم" سکوت کردند.