فرمانده نیروی قدس سپاه | خبر معتبر
امروز مقاومت در سراسر جهان زنده است ۰۵ اسفند ۱۳۹۹
سردار قاآنی:

امروز مقاومت در سراسر جهان زنده است

سردار قاآنی با بیان اینکه امروز مقاومت در سراسر جهان زنده است اظهار داشت: خون ارزشمند شهدای مقاومت راه قدس را آزاد خواهد کرد.