فرناز فصیحی مربی تیم ملی تیم ملی تنیس بانوان | خبر معتبر
برگزاری مسابقات انتخابی برای تیم ملی تنیس بانوان ۲۸ بهمن ۱۳۹۹
فدراسیون تنیس خبر داد؛

برگزاری مسابقات انتخابی برای تیم ملی تنیس بانوان

مربی تیم ملی بزرگسالان تنیس بانوان نفرات منتخب جهت شرکت در مسابقات انتخابی را معرفی کرد.