فرهاد بشیری نماینده پاکدشت | خبر معتبر
سنواتی شدن پروژه ها آفتی در پیشرفت طرح‌های عمرانی/۱۱ سال از کلنگ زنی کمربندی جنوبی پاکدشت گذشت ۰۷ دی ۱۳۹۹
در حاشیه بازدید معاون وزیر،

سنواتی شدن پروژه ها آفتی در پیشرفت طرح‌های عمرانی/۱۱ سال از کلنگ زنی کمربندی جنوبی پاکدشت گذشت

معاون برنامه ریزی و مدیریت منابع وزارت راه و شهرسازی گفت: اگر قرار باشد پروژه‌های عمرانی فقط با بودجه محدود دولتی و منوط به تامین صد در صدی دولتی پیش رود، توفیقی در تکمیل به وجود نمی‌آید.