فرهنگی | خبر معتبر
برگزیدگان مسابقه مجازی سلام سردار در شهرستان ورامین معرفی شدند ۰۷ بهمن ۱۳۹۹
مسابقه مجازی سلام سردار؛

برگزیدگان مسابقه مجازی سلام سردار در شهرستان ورامین معرفی شدند

ورامین- برگزیدگان مسابقه مجازی سلام سردار در اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان ورامین تجلیل شدند.