فروش لباس دست دوم | خبر معتبر
پلمب و جمع‌آوری ۲۱ محل خرید و فروش غیرمجاز لباس دست دوم ۱۵ آبان ۱۳۹۹
بخشدار قلعه نو:

پلمب و جمع‌آوری ۲۱ محل خرید و فروش غیرمجاز لباس دست دوم

بخشدار قلعه‌نو از جمع‌آوری و پلمب ۲۱ محل خرید و فروش غیرمجاز لباس دست دوم خبر داد.