فرونشست زمین | خبر معتبر
فرونشست زمین مشکل مهم «ورامین» ۱۲ مهر ۱۳۹۹
رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ورامین:

فرونشست زمین مشکل مهم «ورامین»

رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ورامین با بیان اینکه یکی از معضلات مهم زیست محیطی شهرستان ورامین فرونشست زمین است، گفت: برداشت‌ بی‌رویه و غیرمجاز از منابع آب‌های زیرزمینی که منجربه فرونشست زمین می‌شوند دهه‌ها است که اتفاق می‌افتد.

فرونشست زمین در دشت ورامین کل استان تهران را تهدید می‌کند ۱۶ مرداد ۱۳۹۹
مدیرکل مدیریت بحران استانداری تهران؛

فرونشست زمین در دشت ورامین کل استان تهران را تهدید می‌کند

مدیرکل مدیریت بحران استانداری تهران گفت: فرونشست زمین در دشت ورامین پدیده‌ای است که کل استان تهران را تهدید می‌کند و اگر همین امروز برای جلوگیری از پیشروی آن اقدام کنیم، ده سال زمان می‌برد تا زمین به حالت قبلی خود باز گردد.