فساد در قوه | خبر معتبر
روابط ناسالم را تحمل نمی‌کنیم / به نصیحت و توصیه در این زمینه اکتفا نخواهیم کرد ۱۱ مهر ۱۳۹۹
رئیس قوه قضاییه:

روابط ناسالم را تحمل نمی‌کنیم / به نصیحت و توصیه در این زمینه اکتفا نخواهیم کرد

رئیس قوه قضائیه گفت: حضور قاضی در دفتر وکیل و کارشناس ولو آنکه از همکاران سابق دادگستری باشند، زمینه روابط ناسالم را فراهم می‌کند؛ روابط ناسالم را تحمل نمی‌کنیم و به نصیحت و توصیه در این زمینه اکتفا نخواهیم کرد.

محکومیت هزار دستان در پرونده اول ۲۲ شهریور ۱۳۹۹
پایان فسادهای ۲۰ ساله،

محکومیت هزار دستان در پرونده اول

اکبر طبری که 20 سالی می شد در عرصه‌های مختلف دستگاه قضا فعالیت داشت و چند سالی را هم به فسادهای متعدد در قوه قضائیه پرداخت حالا در برابر قانون به مجازات حبس و جزای نقدی محکوم شده است.

دستور آیت‌الله رئیسی برای بازگرداندن مفسدان متواری به کشور ۱۹ خرداد ۱۳۹۹

دستور آیت‌الله رئیسی برای بازگرداندن مفسدان متواری به کشور

رئیس قوه قضائیه به دادستان کل کشور و معاون بین‌الملل قوه قضائیه برای پیگیری بازگرداندن مفسدان متواری به کشور دستور داد.